Заводго экскурсия

Операция процесси

Операция-процесс1
Операция-процесс 2
Операция-процесс3
Операция-процесс4
Операция процесси5

Жабдуулар

Жабдуулар1
Жабдуу2
Жабдуулар3
Жабдуулар4
Жабдуулар5
Жабдуу 6
Жабдуулар7
Жабдуу 8

Изилдөө жана өнүгүү

гылыми-зерттеу 1
изилдөө жана өнүктүрүү2